Bratislava, Reduta, 19:00 hod., ako člen SF (C.M.von Weber, L.van Beethoven, F.M.Bartholdy)

17.03.2017