Bratislava, Reduta, 19:00 hod., ako člen SF (R.Strauss - Elektra)

24.02.2017