Skalica, Jezuitský kostol, 16:00 hod., Divergencie SF + SFZ, dirigent L.Svárosvký (E.Suchoň, F.Liszt)

11.06.2017