Bratislava, Dvorana - VŠMU, 18:00 hod. , Súčasní a bývalí žiaci Jána Slávika

12.03.2018