Bratislava, Reduta, 19:30 hod., BHS, ako člen SF (A.Moyzes, B.Bartók, J.Brahms)

28.09.2018